Kurser

Kurs i högre kommunikation med Thoth och Paula

Denna kurs i högre kommunikation handlar om att utveckla sina andliga förmågor, hitta tillbaka till sig själv och sitt högre Jag via Thoths grundövningar och verktyg. Thoth lär ut även högre kommunikation och trance.

Läs mer här.

Atlantis Healingkurs

En helt ny kurs på initiativ från Thoth.100 personer kommer i första läget att erbjudas denna utbildning. Kursen innehåller: En blandning av teori och praktik med Paula och Thoth.

Läs mer här.


Återträffar: Trance träning och högre kommunikation

Denna kurs med Thoth och Paula bygger på att man gått kurs i högre kommunikation tidigare. Thoth fördjupar kunskaperna som deltagarna har med sig i högre kommunikation och trance. Även i denna kurs varvas teori med praktik av både Paula och Thoth.


Läs mer här.

Se Kalendarium >
Kurs i högre kommunikation med Thoth och Paula

Denna kurs i högre kommunikation handlar om att utveckla sina andliga förmågor, hitta tillbaka till sig själv och sitt högre Jag via Thoths grundövningar och verktyg. Thoth lär ut även högre kommunikation och trance. Läs mer här.


Under kursen varvas praktik med teori av både Paula och Thoth.

För att hitta sin väg till hjärtat arbetar vi också med att rensa och rena präglingar och rädslor som kan hindra oss att ny en högre kommunikation.


I kursen ingår även att lära sig Thoths healing metoder från Atlantis samt ta kontakt och kommunicera med våra högre ljusmästare. Kursen ger också svar på många frågor kring uppstigningen och den nya Guldåldern av ljus.

Historien om Jorden tog en ny vändning i och med att Atlantis sjönk. Denna tidsperiod  är upprinnelsen till den frekvensökning planeten nu genomgår. Thoth var högst delaktig under Atlantis era och i Egypten.


Kursen innehåller övningar, svar och förklaringar på många frågor om bl.a.

 

Egot och själen.

Högre Jaget

Grundfrekvens och grundfröet

Lärare och Mästare,

Astralt och Andligt

Rensa och släpp

Kommunikation med andra dimensioner och nivåer

Präglingar

Att vrida tankarna

Fantasi & Visualisering

Tankens kraft

Allt är illusion

Hjärtats vikt

Sanning

Förlåtelse

Anpassning, på gott och ont…

Mentala Nivåer, medvetandenivåer

Kost

Övergången till 5e dimensionen/densitetsnivån

Verktygslista

 

Innehållet under en kurs blir alltid anpassad efter deltagarnas medvetandenivå och frågeställningar.Återträffar: Trance träning och högre kommunikation

 Denna kurs med Thoth och Paula bygger på att man gått kurs i högre kommunikation tidigare. Thoth fördjupar kunskaperna som deltagarna har med sig i högre kommunikation och trance. Även i denna kurs varvas teori med praktik av både Paula och Thoth.


Här jobbar vi med att lära ut till deltagarna att komma in i ett trancetillstånd genom att nå djup avslappning i Theta. Vi fortsätter också att arbeta med healing till oss själva och till Jorden. Thoth undervisar under kursen om det som är aktuellt just då.


Det första steget till guiderna går via andningen.

Via andningen uppfattar du meddelanden och kan känna subtila vibrationer. Andningen löser också upp blockeringar och hjälper oss att nå Alpha och Theta tillstånd.


När vi under en helg skall ta in och kanalisera i trance skall vi be om att få tala med en ljusguide från det högsta ljuset som vi kan jobba med. Guider med ett annat perspektiv från en högre frekvens.


Varför högre kommunikation?


Thoths egna ord (förkortad version):


”Ni har alla en högre kommunikation. Varje dag och natt i drömtiden. Men ni behöver medvetandegöra den kommunikation och utveckla den till högre nivåer för att utvecklas själva ytterligare. Genom högre kommunikation utvecklas er självkänsla, självkännedom, kontakten med ert högre jag, kroppen och själen. Men även för glädje, ny kunskap och för att utveckla en tydligare kommunikation. Alla har inte till uppgift att arbeta som trance medium och undervisa budskap. Målet med högre kommunikation är att er personliga utveckling skall leda er till svaret på de grundfrågor som ni ställer er. Vem är jag? Varför är jag här? Vad är min uppgift? Var kommer jag ifrån? Det är dessa grundläggandefrågor som människor i alla tider söker svaren på. Allt för att nå den allra högsta nivån i detta jordeliv.

Ni får möjlighet att utföra det som ni är ämnade åt att göra. En högre kommunikation hjälper er på alla plan och nivåer. Ni fantastiska människor har så mycket att delge till så många omkring er men utan självkänsla och då ni inte ger er själva det ni behöver, förminskas det ljus som ni kan sprida till era medmänniskor och till Jorden.”

Atlantis Healingkurs

En helt ny kurs på initiativ från Thoth.100 personer kommer i första läget att erbjudas denna utbildning. Kursen innehåller: En blandning av teori och praktik med Paula och Thoth. Vi lär oss de urgamla teknikerna för healing. Vi arbetar med facian, kroppens kristaller och fysiska kristaller. Thoth Uppdaterar våra energikroppar och vårt DNA så att vi åter ska minnas denna. Vi får möta och sammankoppla oss med de 12 präster/prästinnor och de 12 änglarna från Atlantis som samarbeta med oss när vi utför Atlantis healing. Vi lär oss jobba både fysiskt och på distans. Vi uppdaterar även våra högre chakran så att denna kommunikation och ska bli tydligare och för att vi åter ska känna healing kraften i våra händer, hjärta och tredje öga.