Paula & Thoth

Om Paula

Paula arbetar som TCM terapeut, trancemedium och kursledare samt med klassisk massage och healing.

 

TCM står för Traditionell Kinesisk Medicin och är ett medicinskt system som har utvecklats i Kina under de senaste 5000 åren.

 

Trancemediumskapet använder Paula till att förmedla budskap från andevärlden. Det senaste sex åren släpper hon igenom och samarbetar med en energiform från en högre frekvensnivå som har arbetsnamnet Thoth.

Redan som barn fick Paula information om att någon skulle komma att tala genom henne och framföra viktig information till människorna.

 

- Syftet och min intention i mitt arbete är att få kunden att hitta sin fulla potential och sluta leta efter svar och hjälp utanför sig själva. Vi måste förstå att all kunskap och sanning finns inom oss själva.

 

Samarbetet mellan Paula och Thoth har utvecklats till ett kraftfullt verktyg både i healing och personliga budskap. Kunderna får en mycket personlig och hjälpsam vägledning under samtalet/behandlingen.

 

Paula är healingutbildad Reiki-master (år 2000) men arbetar med en ny healing metod från Atlantis tid vidarebefodrat av Thoth.

Genom att använda healingfrekvenser från den högsta källan och sina guider ger hon healing till människor på alla plan. Läkningen kan vara fysisk, emotionell, mental eller på en andlignivå.


Om Thoth

 Thoth förmedlar budskap för att hjälpa människorna på Jorden med att släppa blockeringar och rädslor.

Som han säger- Människan måste ha hjälp att rustas inför frekvenshöjningarna som sker och kommer att ske framöver.

Thoths mål är att människorna ska använda sin högsta potential och leva utefter sin tänkta väg i Kärlek, Förlåtelse och Harmoni. Thoth arbetar via Paula även med kurser och kursinnehåll.

 

- Jag har haft ett jordeliv, för tre tusenfemhundra år sedan i Egypten. Då arbetade jag bland annat med att laga skor och sandaler, men mitt verkliga syfte och uppgift då var att undervisa och fungera som lärare i den högre esoteriska skolan kan man säga.

 

Hans ord angående valet av Paula som verktyg/kropp:

- Kroppen (=Paula) är befriad från att ha fastnat i någon typ av rigid tankeform och är full av kunskap, information och ord. Allt detta ger mig en stor källa att använda mig av när jag förmedlar mina budskap till er...hon är som en gräddbakelse!

 

Föredrag medThoth

Paula överlåter sin kropp och röst till Thoth som föreläser och berättar för publiken om vad som är viktigt och nödvändigt för människorna att förstå och veta inför de stora förändringar som sker på Jorden (och övriga kosmos).

Thoth ger kloka och individuella tips och svarar på frågor.