Healing-Meditation

Healing och trummeditation


Paulas hands on teknik har vuxit fram genom åren i takt med att hon lärt sig olika tekniker och införlivat de med varandra. Genom samarbetet med Thoth och andra vägledande guider så fortsätter arbetet med att utforma nya kraftfulla redskap. Thoth lär nu ut en kraftfull healingmetod som har kallar för Atlantis healing där kristaller och kontakten med Änglar och de Atlantiska präster/prästinnor ingår som en naturlig del i behandlingen.


Trumman är ett av redskapen som Paula använder för att sätta igång energier men också för att lösgöra dolda rädslor, tankar och stagnerad energi.


Trumman har under människans utveckling alltid varit ett verktyg för helande på olika plan. Upplevelserna av trumman är ofta mycket kraftfulla, avslappnande och helande.

Under trumningen går Paula halvt i trance och överlåter trumningen till vägledande guider som alltid är gamla indianer och shamaner. De är mycket måna om att denna kunskap om vibration och frekvens i healingarbeten inte försvinner. Vibrationerna som uppstår vid trumning når ända ned på cellnivå och hjälper kroppen att självläka på fysisk, mental och själslig nivå.


Trummeditationer

Paula använder trumman som förstärkare vid vägledda meditationer och utför även trumresor där deltagaren själv utan ledning följer trummans ljud och vibration.